Procediment obert simplificat no harmonitzat pel subministrament de productes de neteja per la desinfecció de les instal.lacions gestionades per Viladecans Qualitat, S.L., front el Covid-19. (EXP. 204/20)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 17/12/2020 a les 12:00 hores

Codi: 204/20

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte