Procediment obert simplificat mixta: DEL SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT INTEGRAL DURANT 5 ANYS, EN REGIM D´ARREDAMENT, D´APARELLS DE TREBALL CARDIOVASCULAR CAPAÇOS DE PRODUIR ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTÍ ALS COMPLEXOS ESPORTIUS ATRIUM I PODIUM (EXP. 303/22)

Informació

Finalització termini presentació ofertes:  9 de febrer del 2023 a les 14.00h.

Codi: 303/22

Estat de la licitació: En tràmit de presentació d'ofertes

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte