PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DEL SERVEI PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES PÒLISSES D’ASSEGURANCES DEL GRUP D’EMPRESES MUNICIPAL DE VILADECANS A TRAVÉS D’UN CORREDOR O MEDIADOR D’ASSEGURANCES Exp. (140/22)

Informació

Codi: 140/22

Estat de la licitació: Desert

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte