PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT PEL SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU PELS EQUIPS DE SO DELS COMPLEXOS ESPORTIUS MUNICIPALS GESTIONATS PER VILADECANS QUALITAT, S.L. (EXP. 154/23)

Informació

Termini de presentació d’ofertes: 02/02/2024 14:00:00 hores

Codi: 154/23

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte