Procediment obert simplificat abreujat OBRES CONSISTENTS EN LA INSTAL·LACIÓ DE PAVIMENT VINÍLIC A LA SALA D´ACTIVITATS DIRIGIDES DE ATRIUM GESTIONADA PER VILADECANS QUALITAT S.L.

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 29/03/2023 14:00

Codi: 062/23

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte