Procediment obert per la prestació de serveis consistents en la gestió i execució dels programes de borsa d’habitatge jove, borsa de lloguer social, hipoteca jove i serveis d’assessorament a les comunitats de veïns i gestió del registre de sol·licitants d’habitatge de protecció oficial de Viladecans

Informació

Codi: E516/2010

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte