Procediment obert per a l’execució de les obres contingudes al projecte d’obres locals ordinàries consistents en la construcció d’un equipament municipal consistent en un recinte per a taller de voluminosos ampliació de l’actual deixalleria

Informació

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte