PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES PÒLISSES D’ASSEGURANCES DEL GRUP D’EMPRESES MUNICIPALS DE VILADECANS A TRAVÉS D’UN CORREDOR O MEDIADOR D’ASSEGURANCES (EXP. 164/24)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 08/07/2024 a les 10:00 hores

Codi: 164/24

Estat de la licitació: En tràmit de formalització

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte