Procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada i finançada amb fons NextGenerationEU del servei de comunicació de l’ampliació de la zona d’estacionament regulat i la implantació de la zona de baixes emissions a Viladecans. (EXP. 095/22)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 18/05/22 14:00 h

Codi: 095/22

Estat de la licitació: Desert

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte