PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SENSORS MEDIAMBIENTALS I ACÚSTICS FINANÇAT EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA AMB FONS NEXT GENERATION EU (EXP. 194/22)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 26/06/2023 15:00 hores

Codi: 194/22

Estat de la licitació: En tràmit de presentació d'ofertes

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte