Procediment obert no harmonitzat per l’execució de les obres contingudes en el Projecte de substitució i millora de la Xarxa de Clavegueram municipal a l’avinguda Generalitat 10-32 i al Carrer Pablo Picasso (trams 1-2) EXP. 141/FP14/001

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 27/03/2019 a les 14:00 hores

Obertura pliques sobre C: 29/05/2019 a les 09:30 hores a les oficines de Vimed: C/ Pompeu Fabra, 50, Viladecans.

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte