Procediment obert no harmonitzat per l’execució de les obres contingudes al Projecte d’obres locals ordinàries d’adequació de sales a Atrium.

Informació

Finalització termini presentació ofertes 25/03/2019 a les 14:00 hores

Data Obertura pliques sobre C: 17/04/2019 a les 10:15 hores

Codi: 130/FP14/001

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte