Procediment obert no harmonitzat per l’execució de les obres contingudes al Projecte de Substitució i Millora del col.lector d’aigües residuals a l’Avinguda Mil.lenari entre el Carrer Dotze d’Octubre i Av. de Can Batllori Exp. (140/FP14/001)

Informació

Finalització termini presentació ofertes el 27/03/2019 a les 14:00 hores

Ampliació termini presentació ofertes al 11/04/2019 a les 14:00 hores

Codi: 140/FP14/001

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte