Procediment obert no harmonitzat per l’execució de les obres contingudes al Projecte de Clavegueram de la illa compresa entre els Carrers Mil.lenari, Frederic Monpou, Pau Casals i Dr. Fleming a Viladecans. EXP. (136/FP14/001)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 27/03/2019 a les 14:00 hores

Codi: 136/FP14/001

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte