Procediment obert no harmonitzat per l’execució de les obres contingudes al Projecte Bàsic i executiu de l’aula de trànsit i oficina amb mòduls prefabricats a Viladecans. EXP 147.FP14.001

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 09/06/2020 a les 14:00 hores

Codi: 147/FP14/001

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte