Procediment obert no harmonitzat per les obres contingudes al Projecte de Reforma de la Plaça Salvador Allende i entorn a Viladecans. (EXP 0006/20/Montserratina)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 22/03/2021

Descarregar el PTT  en el enllaç indicat de la Plataforma Pública de Contractació

Codi: 0006/20/Montserratina

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte