Procediment obert no harmonitzat per les obres contingudes a la memòria valorada de les obres per la Reforma del Parc de Can Sucre per a la construcció de dos pistes esportives i l’habilitació d’una zona d’esbarjo de gossos a Viladecans.

Informació

Procediment obert no harmonitzat per les obres contingudes a la memòria valorada de les obres per la Reforma del Parc de Can Sucre per a la construcció de dos pistes esportives i l’habilitació d’una zona d’esbarjo de gossos a Viladecans.

Finalització presentació ofertes: 04/03/2019 a les 14:00 hores

Codi: 135/FP14/001

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte