Procediment obert no harmonitzat pels serveis de gestió i desenvolupament dels projectes de dinamització comunitària als barris de Ponent i Montserratina. (Exp 0004/18/Viurbana)

Informació

Finalització termini presentación ofertes: 18/09/2019 a les 14:00 hores

AMPLIACIÓ  TERMINI FINALITZACIÓ PRESENTACIÓ OFERTES: 25/09/2019 a les 14:00 hores

Divisió en lots: Sí, en els 5 lots següents

  • LOT 1 (Dinamització de Can Sellarès)
  • LOT 2 (Biblioteques obertes als barris)
  • LOT 3 (Patis oberts)
  • LOT 4 (Tallers de lectoescriptura per a gent gran)
  • LOT 5 (Aula d’estudi nocturn al casal de barri de la Montserratina)

Codi: 0004/18/Viurbana

Estat de la licitació: En tràmit d'adjudicació

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte