Procediment obert no harmonitzat pel servei per la contractació de les pòlisses d’assegurances del grup d’empreses municipals de Viladecans a través d’un corredor o mediador d’assegurances (EXP.102/19)

Informació

Finalizació termini presentación ofertes: 02/07/2019 a les 14:00 hores.

OBERTURA PÚBLICA SOBRE B (PROPOSTA ECONÒMICA): Dijous, 04/07/2019 a les 12:30 hores a les oficines de Vigem, situades al Carrer Pompeu Fabra, 50, de Viladecans.

Codi: 102/19

Estat de la licitació: En tràmit de formalització

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte