Procediment obert no harmonitzat pel servei de MANTENIMENT I ASSISTÈNCIA TÈCNICA DELS APARELLS CARDIOVASCULARS I DE FORÇA D’ATRIUM I PODIUM (EXP. 254/23)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: Finalitza el 15 de febrer de 2024 a les 14.00h.

Codi: 254/23

Estat de la licitació: En tràmit de presentació d'ofertes

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte