Procediment obert no harmonitzat pel servei d’analítiques de les piscines dels equipaments públics Podium i Atrium a Viladecans. EXP. 402/19

Informació

Finalització termini presentación ofertes: 10/02/2020 a les 14:00 hores

Codi: 402/19

Estat de la licitació: En tràmit d'adjudicació

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte