PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT DE LES OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REFORMA DE LOCAL MUNICIPAL, SITUAT A LA PLAÇA CONSTITUCIÓ 5, LOCAL 1, A VILADECANS. (EXP. 160/FP14/001)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 21/03/2023 a les 14:00 hores

Codi: 160/FP14/001

Estat de la licitació: En tràmit d'adjudicació

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte