Procediment obert no harmonitzat de les obres contingudes al Projecte modificat de la fase 2B ampliació i adequació de la Masia Ca n’Amat per a centre d’interpretació del Patrimoni Local de Voladecans. EXP (142/FO14/001)

Informació

FINALITZACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ OFERTES: 14/06/2019 a les 14:00 hores

OBERTURA SOBRE C: 06/09/2019 a les 09:00 hores a les oficines de Vimed situades: Carrer Pompeu Fabra, 50, Viladecans, Sala Llevant.

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/anouncementDetails.pscp?reqCode=view&cn=46910190&type=cn&anouncementId=51751045

Codi: 142/FP14/001

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte