PROCEDIMENT OBERT MITJANÇANT REGULACIÓ NO HARMONITZADA PEL SERVEI D’ANALÍTICA D’USOS I TENDÈNCIES DE CONSUM DE LA PROGRAMACIÓ ESTABLE D’ATRIUM VILADECANS I LA GESTIÓ D’ACCIONS DE NOUS PÚBLICS DE VILADECANS QUALITAT, S.L. (EXP. 371/22)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 27/02/23 14:00 h

Codi: 371/22

Estat de la licitació: En tràmit d'adjudicació

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte