Procediment obert mitjançant regulació no harmonitzada de subministrament, en règim de lloguer, de material tècnic d’escenari dels equipaments i serveis gestionats per Viladecans Qualitat, S.L. (EXP. núm. 207/21)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 04/04/22 14:00 h

Codi: 207/21

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte