PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT URGENT PER A L´ADJUDICACIÓ DEL SERVEI PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES PÒLISSES D’ASSEGURANCES DEL GRUP D’EMPRESES MUNICIPAL DE VILADECANS A TRAVÉS D’UN CORREDOR O MEDIADOR D’ASSEGURANCES (152/23)

Informació

Termini presentació ofertes: 29/06/2023 15:00:00

Codi: 152/23

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte