Procediment obert harmonitzat per l’adjudicació del contracte de subministrament de gas natural de l’empresa municipal Viladecans Qualitat, S.L. (EXP. NÚM. 327/19)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 15/11/2019 a les 14:00 hores

Codi: 327/19

Estat de la licitació: En tràmit d'adjudicació

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte