Procediment obert harmonitzat pels serveis consistents en la realització dels treballs de laboratori de control de qualitat de les obres d’urbanització necessàries pel desenvolupament urbanístic de la «Modificació del Pla Parcial Sector Llevant a Viladecans» EXP. 049/FP14/019

Informació

Finalització termini presentación ofertes: 29/10/2019 a les 14:00 hores

Codi: 049/FP14/019

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte