Per la cessió del dret d’ús de l’espai ubicat a l’edifici Atrium per a l’explotació de l’activitat de cafetería i, opcionalment, l’espai de restaurant. (el local es trova totalment condicionat per poder desenvolupar l’activitat de bar restaurant)

Informació

Codi: 181/15

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte