Pels serveis consistents en el dret d’us de l’espai del camp de futbol de la Torre Roja per a l’explotació per part de l’adjudicatari de l’activitat de restauració

Informació

Codi: E518/2010 C

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte