Obres urbanització del Carrer Doctor Reig entre el Carrer Carles Altes i el Carrer Salvador Baroné a Viladecans

Informació

Obres urbanització del Carrer Doctor Reig entre el Carrer Carles Altes i el Carrer Salvador Baroné a Viladecans. EXP (0001/18/Montserratina)

Finalització presentació ofertes: 28/03/2018 a les 14:00 hores

Codi: 0001/18/Montserratina

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte