Obres contingudes en la memòria valorada per a la reparació de les façanes de l’Escola El Garrofer de Viladecans

Informació

Obres contingudes en la memòria valorada per a la reparació de les façanes de l’Escola El Garrofer de Viladecans

DATA LIMIT DE PRESENTACIÓ D’OFERTES: 29/05/2017 a les 14:00 hores

Codi: 118/FP14/002

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte