Obres contingudes en la memòria valorada de les actuacions en sales de l’Ateneu de Cultura Popular de Can Batllori a Viladecans (Exp. núm. 055.01/FP14/003)

Informació

Obres contingudes en la memòria valorada de les actuacions en sales de l’Ateneu de Cultura Popular de Can Batllori a Viladecans.

Data de finalització termini presentació ofertes: 16/10/2017 a les 14:00 hores

Codi: 055.01/FP14/003

Estat de la licitació: Desert

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte