Obres contingudes en el projecte d’urbanització del carrer Dos de Maig i del carrer Onze de Setembre entre el carrer Salvador Baroné i Àngel Arañó inclosos els àmbits desl creuaments dels carrers transversals

Informació

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte