Obres contingudes al projecte d’obres locals d’urbanització del Carrer Lilàs i el Passeig del Tamariu, entre els Carrers Josep Pallach i Margarides, al terme municipal de Viladecans (Exp. núm. 145/FP14/001)

Informació

Finalització termini presentación ofertes: 04/11/2019 a les 14:00 hores

Codi: 145/FP14/001

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte