Obres contingudes a la modificació del projecte d’obres local ordinàries consistents en la reforma i ampliació de Ca n’Amat, com a centre d’interpretació del patrimoni local

Informació

Codi: 463.2A

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte