Obres consistents en la construcció i explotació de plantes de producció d’energia elèctrica mitjançant tecnologia solar fotovoltaica, així com la cessió del dret d’ús de l’espai on es determini la instal·lació de les plantes d’energia elèctrica mitjançant tecnologia solar fotovoltaica

Informació

Codi: 461/11

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte