Obres adequació de l’edifici de serveis (bar) ubicat a la peatnca de Can Pastera, a Viladecans

Informació

Obres adequació de l’edifici de serveis (bar) ubicat a la petanca de Can Pastera, a Viladecans. EXP (035/FP14/005).

Termini presentació ofertes: 28/03/2018 a les 14:00 hores

Codi: 035/FP14/005

Estat de la licitació: Desert

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte