Contracte de cessió d’ús de l’espai ubicat al Camp de Futbol de la Torre Roja de Viladecans, delimitat al plànol adjunt, per a l’explotació de l’activitat de bar-cafeteria. (Exp. núm. 449/17)

Informació

Contracte de cessió d’ús de l’espai ubicat al Camp de Futbol de la Torre Roja de Viladecans, delimitat al plànol adjunt, per a l’explotació de l’activitat de bar-cafeteria. (Exp. núm. 449/17)

Finalització termini presentació ofertes: 13/02/2018 a les 14:00 hores

Codi: 449/17

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte