CONTRACTACIÓ MITJANÇANT ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE MENOR AMB CONCURRÈNCIA DELS SERVEIS DE REDACCIÓ DELS PROJECTES PER A LA INSTAL·LACIÓ DE PUNTS DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS EN LES INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER VILADECANS QUALITAT SL (EXP. 290/22)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: dilluns 6 de febrer a les 14:00 hores.

Codi: 290/22

Estat de la licitació: En tràmit de formalització

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte