Concurs per a la comercialització de la parcel·la resultant PR-1 del projecte de reparcel·lació de la modificació puntual del pla general metropolità relativa al sistema d’espais lliures del Passeig de la Marina, la Rambla de Modolell, i la Carretera C-245 al terme municipal de Viladecans; amb 2.900 m2 de sostre, en què es materialitzarà l’aprofitament urbanístic que correspondrà a Vimed pels drets corresponents a la finca aportada núm. 3 (finca registral 39.821), propietat de la Societat Privada Municipal Viladecans Mediterrània, S.L.

Informació

Codi: 041/FP11/001

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte