Concurs d’alineació per lots de diferents bens immobles, propietat de SPM Viladecans Mediterrània, S.A., a títol de compravenda

Informació

Codi: 069/FP11/025

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte