CESSIÓ TEMPORAL D’US DE DIFERENTS ESPAIS UBICATS A LES INSTAL·LACIONS DE L’ESTADI MUNICIPAL DE BEISBOL I DEL CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL DE VILADECANS PER A LA INSTAL·LACIÓ I EXPLOTACIÓ D’UN MODUL CONTENIDOR O FOOD TRUCK DE VENDA DE PRODUCTES D’ALIMENTACIÓ (EXP. 372/22) LOT 2

Informació

Lot 2: Espais situats al recinte de l’Estadi Municipal de Beisbol al carrer de Marià Sanjuan
Cuchí, 14, de Viladecans.

Codi: 372/22

Estat de la licitació: Desert

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte