Cessió del dret d’ús de l’espai i la maquinària i mobiliari ubicat a l’edifici Atrium per a l’explotació de l’activitat de restauració (bar restaurant) l’adjudicatari haurà d’executar al seu càrrec, si s’escau, les obres de condicionament interior del local i dur a terme l’execució de les obres d’adequació de subministrament elèctric i assumir el seu cost; així com donar d’alta a nom de l’adjudicatari els subministraments de serveis: electricitat, gas, aigua. (el local es troba totalment condicionat per poder desenvolupar l’activitat de bar restaurant)

Informació

Codi: E19/2011

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte