Assegurança multindústria per a garantir els equipaments gestionats per Viladecans Qualitat, S.L., l’assegurança de responsabilitat civil dels equipaments gestionats per Viladecans Qualitat, S.L., l’assegurança d’accidents de grup dels usuaris dels equipaments gestionats per Viladecans Qualitat, S.L., l’assegurança de vida del personal de viladecans qualitat, s.l., i l’assegurança dels vehicles propietat de viladecans qualitat, s.l.

Informació

Codi: 355/13

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte