185/19.- Procediment obert no harmonitzat pels servei d’impressió digital i producció i instal.lació d’elements corporis de difusió, comunicació coorporativa i difusió comercial de SPM Viladecans Qualitat, S.L.

Informació

Finalització termini presentación ofertes: 12/02/2020 a les 14:00 hores

Codi: 185/19

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte