170/19 Procediment obert no harmonitzat pel subministrament de material elèctric pel manteniment dels equipaments públics gestionats per Viladecans Qualitat, S.L.

Informació

Finalització termini presentación ofertes: 27/01/2020 a les 14:00 hores

Codi: 170/19

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte