Finalització termini presentació ofertes: 22/03/2021

Descarregar el PTT  en el enllaç indicat de la Plataforma Pública de Contractació

Finalització termini presentación ofertes: 18/09/2019 a les 14:00 hores

AMPLIACIÓ  TERMINI FINALITZACIÓ PRESENTACIÓ OFERTES: 25/09/2019 a les 14:00 hores

Divisió en lots: Sí, en els 5 lots següents

Obres urbanització del Carrer Doctor Reig entre el Carrer Carles Altes i el Carrer Salvador Baroné a Viladecans. EXP (0001/18/Montserratina)

Finalització presentació ofertes: 28/03/2018 a les 14:00 hores