Finalització termini presentació ofertes: 28/06/2021 a les 14:00 hores

Data finalització termini presentació ofertes 16/06/2020

Finalització termini presentació ofertes: 11/11/2020 a les 14:00 hores.

Obertura pliques telemàtica: 23/11/2020 a les 12:00 hores

Finalització termini presentació ofertes: 29/05/2020 a les 14h

Finalizació termini presentación ofertes: 02/07/2019 a les 14:00 hores.

OBERTURA PÚBLICA SOBRE B (PROPOSTA ECONÒMICA): Dijous, 04/07/2019 a les 12:30 hores a les oficines de Vigem, situades al Carrer Pompeu Fabra, 50, de Viladecans.