Data finalització termini presentació ofertes 16/06/2020

Finalització termini presentació ofertes: 11/11/2020 a les 14:00 hores.

Finalització termini presentació ofertes: 29/05/2020 a les 14h

Finalizació termini presentación ofertes: 02/07/2019 a les 14:00 hores.

OBERTURA PÚBLICA SOBRE B (PROPOSTA ECONÒMICA): Dijous, 04/07/2019 a les 12:30 hores a les oficines de Vigem, situades al Carrer Pompeu Fabra, 50, de Viladecans.

Finalització termini presentació ofertes: 25/06/2019 a les 14:00 hores.

Servei d’assistència tècnica a l’àrea del project management del Projecte Vilawatt-“Innovative local public-private-citizen partnership for energy governance”

Data límit presentació ofertes: 06/10/2017 a les 14:00 hores