CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE VILADECANS QUALITAT, S.L. i LA FUNDACIÓ TEATRE LLIURE – TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA PER LA PROVA PILOT “PERSPECTIVES” (Exp. 293/22)

Informació

Número d’expedient: 293/22

Dades del conveni

Objecte del conveni:

Constitueix l’objecte del present conveni l’establiment de les condicions generals de la col·laboració entre les parts signants, per a la realització del projecte PERSPECTIVES al MUNICIPI amb les característiques que s’especifiquen a continuació:
Divendres 28 d’octubre
La taula
Espai: Sala Petita Atrium
Dissabte 29 d’octubre
Cosmos
Espai: Biblioteca Viladecans
Dissabte 29 d’octubre
Síndrome de Gel
Espai: Sala Gran Atrium Viladecans

Signants: FUNDACIÓ TEATRE LLIURE – TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA- VILADECANS QUALITAT, S.L.

Drets i obligacions: En virtut del present conveni, el MUNICIPI assumirà les despeses derivades dels següents conceptes: ● Cost dels equips humans tècnics necessaris tant pel muntatge i desmuntatge, com de l’exhibició dels espectacles, en funció del que les parts hagin acordat en les fitxes tècniques especificades a l’Annex 1. ● Cost del personal de sala necessari pel desenvolupament de les activitats. ● Cost del material tècnic que hagi de ser llogat a terceres persones. ● Altres costos com els que es deriven de la distribució i venda de les entrades i etc. El MUNICIPI haurà de liquidar els drets d'autor i de propietat intel·lectual ja sigui directament als autors o a través de l’entitat de gestió que correspongui, indicats a l’Annex 2.

Vigència: Aquest conveni tindrà efectes des de la data de la seva signatura i la seva vigència inicial s’estableix fins al final de l’any 2022

Dades d'execució del conveni

Data de compliment: 28/10/2022

Data d’execució: 29/10/2022